Γιάννης Λουμάκης, Managing Director της Uni Systems – horizontal

Γιάννης Λουμάκης, Managing Director της Uni Systems

O κ. Γιάννης Λουμάκης αναφέρεται με διεξοδικό τρόπο στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας, όπως και στις υπηρεσίες που προσφέρει και υπογραμμίζει ότι η εξωστρέφεια της Uni Systems, με γραφεία σε Βρυξέλλες, Ρουμανία και προσφάτως Τουρκία, αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

H εξωστρέφεια της Uni Systems αποδίδει καρπούς…

Συνέντευξη: Tρύφων Αλευρίτης

Ο Managing Director της Uni Systems, Γιάννης Λουμάκης.

Ο Managing Director της Uni Systems, Γιάννης Λουμάκης.

– Κύριε Λουμάκη, η Uni Systems είναι μια πολυδιάστατη και εξωστρεφής εταιρεία του ομίλου Quest. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείστε τόσο εντός όσο και εκτός της ελληνικής αγοράς;

Η δημιουργία της «νέας» Uni Systems πριν από οκτώ χρόνια οδήγησε στην ίδρυση ενός σημαντικού υλοποιητή ολοκληρωμένων λύσεων (systems integrator), ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει τη συσσωρευμένη εμπειρία μισού αιώνα, την τεχνογνωσία σε μεγάλο εύρος λύσεων και προϊόντων –πιθανά είμαστε η μοναδική εταιρεία της ελληνικής αγοράς που διαθέτει τόσο ευρύ χαρτοφυλάκιο – και την εξειδίκευση σε νευραλγικούς τομείς της αγοράς, όπως ο τομέας του δημοσίου ή ο τραπεζικός.

Στη Uni Systems εξελισσόμαστε διαρκώς επιχειρηματικά και τεχνολογικά, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών και αντιμετωπίζοντας άμεσα και ολιστικά τις ανάγκες των πελατών μας, σε όποιο τομέα της αγοράς αυτοί δραστηριοποιούνται.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μας σε ποσοστό κοντά στο 40% προέρχεται από τον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα, τομέας στον οποίο παραδοσιακά είμαστε στρατηγικά τοποθετημένοι ως συνεργάτες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο χαρτοφυλάκιο των πελατών μας συγκαταλέγονται όλες οι θεσμικές τράπεζες στην Ελλάδα, ενώ συνολικά περισσότεροι από πενήντα πελάτες στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα μάς εμπιστεύονται εντός και εκτός συνόρων.

Ο επόμενος μεγαλύτερος τομέας, στον οποίο η Uni Systems διαθέτει σημαντική εξειδίκευση, είναι ο τομέας δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο εκσυγχρονίζεται αργά μεν, σταθερά δε, κερδίζοντας σημαντικά οφέλη από τη διείσδυση της πληροφορικής, που αποτελεί το μοναδικό μέσο το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα. Τα δυνατά μας σημεία είναι ο τομέας οικονομικών (έχουμε υλοποιήσει κάποια από τα μεγαλύτερα έργα για το υπουργείο Οικονομικών), ο τομέας δικαιοσύνης, υγείας – κοινωνικών ασφαλίσεων, δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πελάτες μας στο δημόσιο ξεπερνούν τους 150 σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στις τηλεπικοινωνίες, ένα τομέα που ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά έντονος, διαθέτουμε μερίδιο αγοράς σε όλους τους μεγάλους παρόχους τηλεφωνίας και internet, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν τη θέση τους έναντι του ανταγωνισμού τους.

Στο μεταξύ, η οικονομική κρίση ανέτρεψε όλα τα δεδομένα της αγοράς. Η Uni Systems προσαρμόστηκε γρήγορα και με προσεκτικά σχεδιασμένες κινήσεις επαναπροσδιόρισε τη στρατηγική της, ορίζοντας ως νέο άξονα δραστηριοποίησης τις αγορές του εξωτερικού. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήσαμε γραφείο στις Βρυξέλλες, στοχεύοντας στους οργανισμούς της Ε.Ε., αξιοποιήσαμε την παρακαταθήκη της μητρικής μας Info Quest, δημιουργώντας τη UniSystems Romania SRL, ενώ πολύ πρόσφατα ιδρύσαμε θυγατρική στην Τουρκία.

Ολες αυτές οι επιχειρηματικές κινήσεις μας προσέδωσαν σημαντική εξωστρέφεια τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως διαφαίνεται από τα οικονομικά μας αποτελέσματα – το 25% των εσόδων μας προέρχεται πλέον από τις αγορές του εξωτερικού – την οποία στοχεύουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω, με στόχο σταδιακά να αποκτάμε ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς εκτός συνόρων.

Ο στρατηγικός στόχος μας είναι μέχρι το 2020 το 50% των εσόδων μας να προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού. Φαίνεται ότι κινούμαστε δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση.

 

– Πρόσφατα ανακοινώσατε τη διάθεση της πλατφόρμας AtomoPlus, της εξελιγμένης έκδοσης του συστήματος διαχείρισης μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού Atomo. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της και σε ποια μεγέθη επιχειρήσεων απευθύνεται;

Το AtomoPlus είναι η εξέλιξη του Atomo, μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας μισθοδοσίας η οποία αναπτύχθηκε εσωτερικά στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Καθώς οι ανάγκες της αγοράς μισθοδοσίας μεταβάλλονται δυναμικά, αποφασίσαμε να επενδύσουμε, επανασχεδιάζοντάς τη τεχνολογικά με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και ενισχύοντάς τη λειτουργικά, χρηστικά και επιχειρησιακά. Πλέον, με το AtomoPlus επαναπροσδιορίζουμε τη μισθοδοσία, προσφέροντας στους πελάτες μας ένα πρωτοποριακό, ευέλικτο και πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού που παρέχει συνολικό έλεγχο σε όλες τις λειτουργίες που αφορούν στη διαχείριση των εργαζομένων.

Μελετήσαμε προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών μας και παρατηρήσαμε ότι η φιλικότητα χρήσης, η αυτοεξυπηρέτηση, το mobility και η ανάγκη για μείωση του κόστους μάς υποδείκνυε συγκεκριμένες αλλαγές. Με αυτό τον τρόπο, σχεδιάσαμε ένα σύγχρονο σύστημα που προσφέρει πρόσβαση απ’ οπουδήποτε και οποτεδήποτε, είναι δυναμικά παραμετροποιήσιμο και προσφέρεται με χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης, ενώ απελευθερώνει το τμήμα ανθρωπίνων πόρων, παρέχοντας τόσο στο ίδιο, όσο και στους εργαζόμενους αυξημένη ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, καλύτερη συμμετοχή χρηστών και εργαζομένων (self-service) στις διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία.

Αυτή τη στιγμή το AtomoPlus αποτελεί το πιο σύγχρονο εργαλείο μισθοδοσίας της ελληνικής αγοράς και προσφέρεται on premise, as a service μέσω cloud ή outsourced, ώστε να καλύψει συνολικά τις ανάγκες των πελατών μας. Με την ευελιξία που παρέχουν οι τρεις διαφορετικές λύσεις, το AtomoPlus απευθύνεται στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που θέλουν να απολαμβάνουν τα οφέλη ενός σύγχρονου συστήματος μισθοδοσίας και HR με χαμηλό κόστος. Στόχος μας είναι πολύ σύντομα να το προωθήσουμε και στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

 

– Πόσο έτοιμες θα χαρακτηρίζατε τις ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά την είσοδό τους στην cloud εποχή; Ποιοι τομείς μιας επιχείρησης θεωρείτε πως θα επωφεληθούν περισσότερο, αν υιοθετήσουν άμεσα τη νέα γενιά IT προϊόντων και υπηρεσιών στο «σύννεφο»;

Η εμπειρία μας καταδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις υιοθετούν με σημαντική καθυστέρηση τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. Η οικονομικοπολιτική αστάθεια των τελευταίων ετών έχει αποτελέσει έναν αστάθμητο παράγοντα ο οποίος σαφώς δεν ενισχύει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την προσπάθειά τους να εξελιχθούν τεχνολογικά και επιχειρησιακά. Ωστόσο, αυτό που αποτελεί πρόβλημα θα μπορούσε να αποτελέσει και τη λύση. Οι λύσεις cloud είναι ακριβώς ό,τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις του σήμερα για να ενισχυθούν, εφόσον απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα των πλέον καινοτόμων και σύγχρονων τεχνολογιών, μειώνουν σημαντικά τις ανάγκες για επενδύσεις (CAPEX) και βελτιώνουν το κόστος λειτουργίας (OPEX).

Θεωρώ ότι ένας οργανισμός που διαθέτει στρατηγική θα πρέπει να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να καταφέρνει περισσότερα με μικρότερο κόστος και χρόνο. Οι λύσεις cloud που προτείνονται σήμερα καλύπτουν όλο το εύρος των λύσεων Infrastructure as a Service, Platform as a Service και Software as a Service, με την προϋπόθεση ότι υλοποιούνται από εταιρείες που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, ώστε να παρέχουν βέλτιστη υλοποίηση και μέγιστη ασφάλεια.

Ο ρόλος της Uni Systems σαν system integrator είναι να μπορεί να μελετήσει το υπάρχον τεχνολογικό περιβάλλον ενός πελάτη, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια λύση προσαρμοσμένη πλήρως στις ανάγκες του πελάτη που μπορεί να συνδυάζει public cloud, private cloud ή hybrid cloud αρχιτεκτονικές πλήρως κοστολογημένες και τεκμηριωμένες.

Γενικά, θεωρούμε ότι οι λύσεις cloud out-of-the-box, ειδικά για τους μεγάλους οργανισμούς, δεν είναι αρκετές ούτε διακρίνονται από ευελιξία. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται ένας στρατηγικός συνεργάτης που θα μπορεί να οδηγήσει τον πελάτη στη διαμόρφωση στρατηγικής για το cloud, ένας δηλαδή cloud enabler.

 

– Μήπως τελικά η μηχανογράφηση αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας όχι μόνο για την αύξηση της παραγωγικότητας μιας εταιρείας, αλλά και για την αποτελεσματικότερη διοίκηση μιας χώρας, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης; Αν μπορούσατε να επιλέξετε έναν τομέα που το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να επωφεληθεί τα μέγιστα από μια σύγχρονη λύση IT, ποιος θα ήταν αυτός;

Το πιστεύω ακράδαντα. Η πληροφορική μπορεί να επαναπροσδιορίσει την επιχειρηματικότητα, να παρακάμψει εμπόδια να εξορθολογίσει κόστη και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Είναι το μόνο μέσο που μπορεί να προσφέρει αύξηση ποιότητας υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση κόστους. Οι οργανισμοί που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί θα πρέπει να εξετάσουν πρωτίστως και ενδελεχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τεχνολογίας που χρησιμοποιούν, αλλά και τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι συνεργαζόμενες με αυτούς εταιρείες και να απαιτήσουν τη μέγιστη απόδοση των επενδύσεών τους. Κυρίως στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, οι τεχνολογικές αλλαγές αποτελούν έναν από τους σταθερότερους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε επιχειρησιακή ευελιξία, αποδοτικότητα, καινοτομία και μείωση OPEX και CAPEX.

Οσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, η απάντηση είναι απλή: από το ελληνικό δημόσιο θα επέλεγα το υπουργείο Οικονομικών. Ο πλέον νευραλγικός τομέας της χώρας μπορεί και επιβάλλεται να ενισχυθεί με καινοτόμες λύσεις πληροφορικής. Ολες οι νέες δράσεις που επιχειρεί η νέα κυβέρνηση στους τομείς πάταξης φοροδιαφυγής, είσπραξης ΦΠΑ, λαθρεμπορία καυσίμων -ποτών – τσιγάρων, έλεγχος δαπανών κεντρικής και γενικής κυβέρνησης, έλεγχος οικονομικών, συστήματα φορολογικών ελέγχων, φορολόγηση ακίνητης περιουσίας κ.λπ. αφορούν σε πληροφοριακά συστήματα.

Οι λύσεις για τις περιοχές αυτές μπορεί να βασισθούν σε υπάρχοντα συστήματα σε συνδυασμό και συν-λειτουργικότητα αυτών, καθώς και στην υλοποίηση νέων σύγχρονων συστημάτων. Πρόβλημα αποτελεί ο κακός μακροχρόνιος σχεδιασμός, η διαρκής αλλαγή των προτεραιοτήτων, οι αργές διαδικασίες ανάθεσης – υλοποίησης – συντήρησης, στοιχεία που οδηγούν στο γεγονός ότι δεν υπάρχει συνέχεια και συνέπεια που θα έχει σαν βασικό άξονά της το αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό της ΓΓΠΣ σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής της χώρας μας.

Ο επικεφαλής της Uni Systems, Γιάννης Λουμάκης, μιλά στο δημοσιογράφο Τρύφωνα Αλευρίτη.

Ο επικεφαλής της Uni Systems, Γιάννης Λουμάκης, μιλά στο δημοσιογράφο Τρύφωνα Αλευρίτη.There are no comments

Add yours