nvoria1

Νατάσσα Βορηά, διευθύντρια marketing & επικοινωνίας της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

Με αφορμή την τάση αντικατάστασης αρκετών λαμπτήρων παλαιότερης τεχνολογίας με λαμπτήρες LED, η διευθύντρια marketing & επικοινωνίας της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, Νατάσσα Βορηά, μας ενημερώνει για την πορεία της ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα, για τα οφέλη, αλλά και για τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης διαδικασίας.

 

Το ποσοστό όσων ανακυκλώνουν λαμπτήρες αυξάνεται διαχρονικά

 

Η διευθύντρια marketing & επικοινωνίας της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, Νατάσσα Βορηά

Η διευθύντρια marketing & επικοινωνίας της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, Νατάσσα Βορηά

– Σε ποια σημεία μπορούμε να βρούμε κάδους ανακύκλωσης λαμπτήρων; Ποια είδη λαμπτήρων ανακυκλώνονται και υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουμε όταν τους τοποθετούμε στον κάδο;

Κάδοι ανακύκλωσης λαμπτήρων υπάρχουν σε καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και άλλα καταστήματα που πωλούν λάμπες, όπως μεγάλα καταστήματα ειδών σπιτιού και super market. Για να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι πού είναι το πλησιέστερο σημείο απόρριψης των λαμπτήρων τους, αλλά και οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ www.electrocycle.gr. Στους κάδους ανακύκλωσης λαμπτήρων εναποθέτουμε αποκλειστικά λάμπες, είτε φθορισμού είτε τεχνολογίας LED. Δεν απορρίπτουμε μικροσυσκευές, γιατί ακολουθούν διαφορετικό δρόμο διαχείρισης από τις λάμπες, αλλά και γιατί αν οι λάμπες καταπλακωθούν από βαριά αντικείμενα, θα σπάσουν και θα απελευθερωθεί υδράργυρος. Αυτό σημαίνει ότι το περιβαλλοντικό όφελος από την ανακύκλωση των λαμπτήρων δεν θα είναι το ίδιο σημαντικό, αφού ο υδράργυρος θα έχει διαφύγει και δεν θα ανακτηθεί για να ξαναχρησιμοποιηθεί στην παραγωγή νέων προϊόντων. Γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν εναποθέτουμε τις παλιές μας λάμπες στον κάδο. Επίσης, ας θυμόμαστε να τις εναποθέτουμε χωρίς τη συσκευασία τους, για να μην αυξάνεται ο χρόνος και το κόστος στις ειδικές μονάδες διαχείρισής τους.

 

– Τι θα απαντούσατε στο αυθόρμητο ερώτημα ενός καταναλωτή: «Γιατί να ανακυκλώνω τις λάμπες μου;». Ποια είναι η μετέπειτα πορεία τους μετά τον κάδο ανακύκλωσης και ποια τα οφέλη της συγκεκριμένης διαδικασίας για όλους μας;

Θα μπορούσαμε να κάνουμε όπως παλιά, να πετάμε τις λάμπες μας στα σκουπίδια για να πάρουν το δρόμο της χωματερής. Ομως, η πρακτική αυτή είναι ξεπερασμένη και πάνω απ’ όλα έχει αρνητικές συνέπειες. Για ποιο λόγο να αυξάνουμε τα σκουπίδια και να προκαλούμε ζημιά στο περιβάλλον και την υγεία μας, όταν μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις λάμπες μας εύκολα με μια βόλτα μας στην αγορά;

Θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι με μια απλή μας κίνηση, την απόρριψη της λάμπας μας στον κάδο ανακύκλωσης, βάζουμε μπροστά το μηχανισμό της ανακύκλωσης, βοηθώντας να μειωθεί η ρύπανση από τον τοξικό υδράργυρο, αλλά και να προστατευθεί η υγεία μας. Γιατί οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το δίκτυο συνεργατών της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ σε όλα τα στάδια διαχείρισης των απόβλητων πλέον λαμπτήρων, συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία, διασφαλίζουν ότι η διαχείρισή τους γίνεται με τον ορθό περιβαλλοντικά τρόπο. Συγκεκριμένα, μετά τη συλλογή τους, οι λάμπες οδηγούνται από εξειδικευμένους μεταφορείς σε αδειοδοτημένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης και ανασυσκευάζονται. Στη συνέχεια, μεταφέρονται σε μονάδα ειδικής τεχνολογίας απορρύπανσης και επεξεργασίας λαμπτήρων, όπου ο τοξικός υδράργυρος απομακρύνεται από το περιβάλλον.

Ομως, ο υδράργυρος δεν είναι μόνο τοξικό μέταλλο, αλλά και χρήσιμο. Γι’ αυτό και ανακτάται πλήρως για να επαναχρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές. Επίσης, από την επεξεργασία των λαμπτήρων προκύπτουν γυαλί και μέταλλα. Η ποσότητα γυαλιού χρησιμοποιείται για την κατασκευή καινούριων λαμπτήρων. Το ανακυκλωμένο γυαλί ρευστοποιείται πιο εύκολα από την άμμο, με αποτέλεσμα τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και εξόρυξη λιγότερων πρώτων υλών. Επιπλέον, τα μέταλλα χρησιμοποιούνται πλήρως στη βιομηχανία μετάλλων. Ετσι, η ανακύκλωση συμβάλλει και στη μείωση της εξόρυξης των φυσικών πόρων.

Συνοψίζοντας, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας. Λαμβάνοντας μέρος σε αυτή την προσπάθεια, αντανακλούμε ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού βασισμένο στην κοινωνική συνείδηση, την περιβαλλοντική ευαισθησία και το ενδιαφέρον για τον κόσμο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας.

 

– Θεωρείτε εξοικειωμένους τους Ελληνες καταναλωτές με την ιδέα της ανακύκλωσης λαμπτήρων; Υπάρχουν κάποιες περιοχές της χώρας μας που δείχνουν πιο ευαισθητοποιημένες;

Η έρευνα καταναλωτών που διεξάγουμε ετησίως δείχνει ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών γνωρίζει ότι ανακυκλώνονται οι λάμπες. Παρ’ όλα αυτά, οι μισοί εξακολουθούν να τις πετούν στα σκουπίδια. Ο κύριος λόγος που αναδεικνύεται τόσο μέσα από την έρευνα, όσο και από την καθημερινή μας επικοινωνία με τους καταναλωτές είναι η δυσκολία αλλαγής μιας παλιάς συνήθειας. Πάντως είναι ενθαρρυντικό ότι το ποσοστό όσων ανακυκλώνουν τις λάμπες τους αυξάνεται διαχρονικά, έχοντας φτάσει το 2014 το 30% από 11% το 2010. Ας μη ξεχνάμε ότι η ανακύκλωση λαμπτήρων ξεκίνησε στην Ελλάδα μόλις το 2009, άρα είναι μια σχετικά καινούρια πρακτική. Οσον αφορά στην ενεργοποίηση που υπάρχει ανά περιοχή, τo 75% των λαμπτήρων συγκεντρώνεται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη συγκέντρωση πληθυσμού και στο ανεπτυγμένο δίκτυο λιανεμπορίου στις περιοχές αυτές.There are no comments

Add yours